1. שירותי מעבדה - שרותי מדידות ו/או השוואות למודל לפריטים מכניים ע"י מכונות CMM.

2. מידול לאחור - (Reverse Engineering) ע"י סורק לייזר ו/או אופטי . 

3. מדידת מכלולים מורכבים ותתי מכלולים.

4. סיוע במתן פתרונות יצורים למהנדסי פיתוח.

5. ביצוע מבדקי איכות להסמכת קבלני משנה (AUDITING).

6. סיוע למפעלים להתעדתם לת"י 9001.   

7. מעקב איכות תהליכי ייצור אצל קבלני משנה.

8. ביצוע בחינת קבלה במקור עבור לקוחותינו (Source Inspection).

9. בחינת כרטיסים אלקטרוניים וכבלים חשמליים.

10. הדרכות וקורסים בנושא ביקורת איכות ומכשירי מדידה.

11. הפקת דוחות בחינה מפורטים, להערכת איכות קבלני המשנה (YIELD).

12. הכנת מפרטי בחינה (ריתוך, אריזה, טקסטיל ועוד), לתעשיות הצבאיות והאזרחיות.

13. בדיקות אימות לטיפולים תרמיים, חומר גלם, בדיקות ויזואליות, וכן בדיקות לטיפולי שטח (ציפויים, צביעה וכד').

תחומי עיסוק