החברה מוסמכת לדרישות התקן הישראלי והבינלאומי למערכת ניהול איכות  – 2008:ISO 9001, לדרישות התקן התעופתי AS 9100, ולמערכת האיכות של יצרני ציוד רפואי 2003:ISO 13485, ע"י IQC  המכון לבקרה ואיכות.

אודותינו | ניהול האיכות